Trưng bày mới “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập 1868 -1966” (VIDEO)

Truyền Hình Nhân Dân

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mvaACcu43ZQ

logo

135 Nam Ky Khoi Nghia st., Dist. 1, HCMC
106 Nguyen Du st., Dist. 1, HCMC

Phone: 080. 85037 - 080. 85038
Fax: 080.85008