Những tư liệu lần đầu được trưng bày ở Dinh Độc Lập

Một cách làm hay của bảo tàng

VTV9 – Nhịp Sống Phương Nam
Nguồn: https://www.facebook.com/tintucvtv9/videos/m%E1%BB%99t-c%C3%A1ch-l%C3%A0m-hay-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A3o-t%C3%A0ng/1695455043878737/

logo

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080. 85037 - 080. 85038
Fax: 080.85008