Bản đồ Sài Gòn 1795

Bản đồ Sài Gòn năm 1795

Mặt tiền Dinh Norodom

Ảnh chính diện Dinh Norodom của M.Gsell đăng trên tạp chí L'illustration, 1874

Nội thất Dinh Norodom

Phòng Khánh tiết của Dinh Thống đốc Nam Kỳ năm 1927

Gánh hàng rong

Hàng rong Sài gòn đầu thế kỷ 20

Gánh hàng rong

Hàng rong Sài gòn đầu thế kỷ 20

Dinh Norodom

Phòng Lễ hội của Dinh Thống đốc Nam Kỳ (dinh gỗ) năm 1867

Sài Gòn xưa

Xe điện Sài gòn

Xe điện

Ga Sài Gòn, 1881

Paul Ely - Ngô Đình Diệm ngày bàn giao dinh

Lễ bàn giao Dinh Norodom giữa Tổng tư lệnh quân Pháp tại Đông Dương, Đại tướng Paul Ely và đại diện chính quyền Sài gòn, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ngày 08/9/1954

.

Ngô Đình Diệm họp 4 người

Ngô Đình Diệm tổ chức "Hội đàm chính trị" tại Dinh Độc Lập ngày 04/10/1954

Trần Lệ Xuân bắn súng

Trần Lệ Xuân tập bắn súng

Quân đội Ngô Đình Diệm đánh Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo

Quân đội Chính phủ Ngô Đình Diệm truy quét quân Bình Xuyên trên đường Trần Hưng Đạo, 5/1955

Trung tâm Sài Gòn

Đường phố Sài Gòn năm 1961

Mệnh lệnh viết tay của Ngô Đình Diệm

Mệnh lệnh viết tay của Ngô Đình Diệm

Dinh Gia Long trong đảo chính

Dinh Gia Long sau cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm ngày 02/11/1963

Dinh Độc Lập mới đang xây

Dinh Độc Lập đang trong quá trình xây dựng

Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ cắt băng khánh thành

Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ cắt băng khánh thành Dinh Độc Lập ngày 31/10/1966

logo

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080. 85037 - 080. 85038
Fax: 080.85008