Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080. 85037 - 080. 85039 - 028.38223652

Email: dinhdoclap@dinhdoclap.gov.vn

logo

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080. 85037 - 080. 85038
Fax: 080.85008