Cuộc đời ông Ngô Đình Diệm qua ảnh

Căn phòng trưng bày “gia đình trị” có nhiều hình ảnh về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm gắn với biến cố của dinh Độc Lập lần đầu được phổ biến.

Sau khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam. Đây là hình ảnh mở đầu cho câu chuyện về cuộc đời ông Diệm ở trưng bày.

Sau khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam. Đây là hình ảnh mở đầu cho câu chuyện về cuộc đời ông Diệm ở trưng bày.

Sử liệu về cuộc đời ông Ngô Đình Diệm lần đầu được trưng bày - 1

Không gian các bức tường trên cầu thang bộ được tận dụng để đánh dấu những mốc thời gian lịch sử, bổ sung cho câu chuyện.

Ảnh gia đình ông Ngô Đình Diệm được phóng lớn, chiếm trọn bức tường.

Ảnh gia đình ông Ngô Đình Diệm được phóng lớn, chiếm trọn bức tường trong căn phòng trưng bày “gia đình trị”.

Gia phả dòng họ Ngô Đình.

Gia phả dòng họ Ngô Đình.

Hội đàm tại dinh Độc Lập tìm giải pháp cho Nam Việt Nam giữa ông Ngô Đình Diệm và các tướng lĩnh vào tháng 10/1954.

Hội đàm tại dinh Độc Lập tìm giải pháp cho miền Nam Việt Nam giữa ông Ngô Đình Diệm và các tướng lĩnh vào tháng 10/1954.

Ông Ngô Đình Diệm cùng binh sĩ Quốc gia Việt Nam sau chiến thắng Bình Xuyên tháng 5/1955.

Ông Ngô Đình Diệm cùng binh sĩ Quốc gia Việt Nam sau chiến thắng Bình Xuyên tháng 5/1955.

Ông Diệm ở khu trù mật Ba Th, An Giang.

Ông Diệm ở khu trù mật Ba Thê, An Giang.

Đại sứ Henry Cabot Lodge (trái) và ông Ngô Đình Diệm.

Đại sứ Henry Cabot Lodge (trái) và ông Ngô Đình Diệm.

Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu  và bà Trần Lệ Xuân tại Hội chợ kinh tế Cao Nguyên ở thành phố Buôn Mê Thuột tháng 2/1957.

Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân tại Hội chợ kinh tế Cao Nguyên ở thành phố Buôn Mê Thuột tháng 2/1957.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn tháng 6/1963 phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ đó, dẫn người xem đến câu chuyện Ngô Đình Diệm bị đảo chính lần hai, rồi bị ám sát.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn tháng 6/1963 phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Từ đó, dẫn người xem đến câu chuyện Ngô Đình Diệm bị đảo chính lần hai, rồi bị ám sát.

Diễn biến cuộc chạy trốn của ông Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu.

Diễn biến cuộc chạy trốn của ông Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu.

Mạnh Tùng

Nguồn: https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/su-lieu-gan-100-nam-ton-tai-cua-dinh-doc-lap-duoc-trung-bay-3720690-p2.html

logo

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080. 85037 - 080. 85038
Fax: 080.85008