Trưng bày mới “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập 1868 -1966” (VIDEO)

Truyền Hình Nhân Dân

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=mvaACcu43ZQ

logo

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

106 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 080. 85037 - 080. 85038
Fax: 080.85008